Hàng Thanh Lý

Hàng Thanh Lý – Vì sao hàng chưa sử dụng mà thanh lý?

Là hàng trưng bày,thừa lô,giải phóng kho,mặt bằng.Nhà máy sản xuất thừa hoặc là hàng mà nhà sản xuất bỏ vân màu (quy cách) không sản xuất tiếp hoặc là sản phẩm có quy cách (hay màu) khách đặt hàng riêng cho mỗi công trình và sau khi lắp đặt còn thừa Hàng Thanh Lý

Showing all 2 results